Štúdium učiteľstva a vychovávateľstva sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, vzdelávacím procesom, výsledkami a účinkom vzdelávania.

Stredoškolské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo končí maturitnou skúškou a jeho absolventi nájdu uplatnenie v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove, vo výchove vo voľnom čase a vo vzdelávacích zariadeniach.

Vysokoškolské štúdium učiteľstva a vychovávateľstva je rozdelené na odbory:

  • sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
  • predškolská a elementárna pedagogika
  • špeciálna pedagogika.

Absolventi štúdia učiteľstva a vychovávateľstva sa vedia uplatniť ako vychovávatelia, pedagógovia voľného času, sociálni pedagógovia, pracovníci edukačného výskumu, vysokoškolskí učitelia.

Formy štúdia učiteľstva a vychovávateľstva:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia učiteľstva a vychovávateľstva:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.