Štúdium pedagogiky na pedagogických školách sa zaoberá všetkými determinantmi vzdelávania, vzdelávacím procesom a výsledkami ako aj efektmi vzdelávania.

Odbor Pedagogika je možné študovať už na stredných pedagogických školách, absolventi štúdia vedia zabezpečovať adekvátnu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Štúdium končí maturitnou skúškou.

Absolventi štúdia pedagogiky majú poznatky z oblasti teoretických fundamentov edukácie a je im známy ekonomický, politický a kultúrny kontext rozvoja osobnosti edukáciou Vysokoškolské štúdium v odbore Pedagogika pripraví absolventov vykonávať profesie ako vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.