Štúdium didaktiky zahŕňa poznatky súvisiace s vyučovaním, konkrétne obsah a rozsah vzdelania a vzdelávania; metódy, zásady a formy vyučovania; interakcia medzi učiteľom a žiakom.

Didaktika patrí k pedagogickým vedám zaoberajúcim sa vyučovaním, pričom zohráva inštrumentálnu, infomatívnu, formatívnu, rozvíjajúcu a výchovnú úlohu.

Štúdium v odbore didaktiky na pedagogických a filozofických fakultách je možné študovať v rôznych štúdijných programoch: didaktika slovenského jazyka a lit., didaktika hudobného, výtvarného umenia, didaktika technických odborných predmetov, atď.

Absolventi štúdia didaktiky sa uplatnia ako učitelia na fakultách pripravujúcich učiteľov pre stredné školy, ako výskumný a metodicko-vývojový pracovník, pracovník v štátnej správe školstva.

Formy štúdia didaktiky:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Učiteľstvo biológie - rozširujúce štúdium

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - rozširujúce štúdium

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

3. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

4. Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

5. Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

6. ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, UČITEĽKY MŠ, VYCHOVÁVATEĽOV A…

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

7. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

8. Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top