Štúdium didaktiky zahŕňa poznatky súvisiace s vyučovaním, konkrétne obsah a rozsah vzdelania a vzdelávania; metódy, zásady a formy vyučovania; interakcia medzi učiteľom a žiakom.

Didaktika patrí k pedagogickým vedám zaoberajúcim sa vyučovaním, pričom zohráva inštrumentálnu, infomatívnu, formatívnu, rozvíjajúcu a výchovnú úlohu.

Štúdium v odbore didaktiky na pedagogických a filozofických fakultách je možné študovať v rôznych štúdijných programoch: didaktika slovenského jazyka a lit., didaktika hudobného, výtvarného umenia, didaktika technických odborných predmetov, atď.

Absolventi štúdia didaktiky sa uplatnia ako učitelia na fakultách pripravujúcich učiteľov pre stredné školy, ako výskumný a metodicko-vývojový pracovník, pracovník v štátnej správe školstva.

Formy štúdia didaktiky:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Doplňujúce pedagogické štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

3. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

4. Učiteľstvo chémie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

5. Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

6. Učiteľstvo biológie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

7. Učiteľstvo výtvarného umenia - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

8. Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top