Filozofická fakulta ponúka štúdium filozofie zamerané na cieľavedomé a systematické získavanie vedomostí, poznatkov, schopností a zručností v oblasti filozofie.

Filozofia sa významne podieľa na formovaní nezávislej, kritickej a tvorivej osobnosti človeka. Štúdium filozofie pripraví absolventa v oblasti kultúrneho či vedeckého života, ktorý zohráva jednu z kľúčových úloh pri formovaní, rozvoji a smerovaní spoločnosti.

Formy štúdia:

  • denná.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (PhD.)
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.