Štúdium jazyka zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výučbu jazyka a literatúry, základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín a poznatky z metód výskumu a vývoja didaktiky, a iné.

Štúdium jazyka obsahuje poznatky o jazyku a o jazykovede vo všeobecnosti, o zákonitostiach všetkých rovín systému súčasného spisovného jazyka. Absolvent spoznáva teóriu literatúry, metodológiu interpretácie umeleckého textu a dejiny literatúry. Štúdiom jazyka a literatúry získava primerané poznatky z metód pedagogického výskumu a tiež všeobecnej didaktiky.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.