Štúdium teológie a náboženstva na teologickej fakulte zahŕňa oblasti katechetiky, teológie, misiológie, ďalej obsahuje poznatky z pedagogiky, psychológie, matematiky, slovenského jazyka, hudobnej výchovy..

Teológia a náboženstvo sa zameriava na prípravu výchovnej, vzdelávacej a pastoračnej činnosti zameranej na kresťanstvo, a praktických činností cirkví v pastorácii, kazateľstve a vedení bohoslužieb, na organizácii života cirkvi a ekumenických vzťahov.

Absolventi štúdia teológie a náboženstva sú pripravení prezentovať kresťanstvo a ďalšie náboženské systémy, efektívne pracovať ako člen interdiscipli­nárnych tímov, vedecky pracovať v oblasti teológie aj príbuzných disciplín, prezentovať teológiu a jej problematiku, a iné.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.