Štúdium archeológie je zamerané na na poznanie materiálnej a duchovnej kultúry vo všetkých dejinných obdobiach, zahŕňa povinnú terénnu prax.

Archeológia a štúdium archeológie pripravuje študentov vykonávať základný terénny výskum, pričom získajú vedomosti o aplikácii interdisciplinárnej spolupráce a zvládnu základy aplikácie moderných počítačových metód. Naučia sa zorientovať materiál v základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii, atď.

Formy štúdia:

  • denná.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky – archeológ Bc.
  • magisterský – archeológ Mgr.
  • doktorandský – archeológ PhD.
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.