Štúdium umenia zahŕňa dejiny a teóriu umení v historickom vývoji až po súčasnosť a cieľom jeho študijných programov je vzdelávanie a výchova umelcov, výskumných pracovníkov a teoretikov umenia, rozvíjanie ich schopností a daností, potrebných k dosiahnutiu profesionálneho štandardu.

Štúdium umenia zahŕňa odbory:

  • výtvarné umenie, patrí sem maľba, socha, grafika, fotografia, intermédiá a multimédiá, úžitkové umenie a textilná tvorba
  • dizajn, patrí sem dizajn a vizuálna komunikácia
  • reštaurovanie, reštaurátorská tvorba
  • architektonická tvorba.

Absolventi štúdia umenia majú uplatnenie podľa ukončeného odboru ako samostatne tvoriaci umelci, alebo riadiaci pracovníci umeleckého tímu, či pedagogickí pracovníci.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandský (PhD.), doktor umenia (ArtD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.