Štúdium reštaurovanie a reštaurátorstvo zahŕňa poznatky z oblasti starostlivosti o architektonické pamiatky - ich vonkajšiu a vnútornú výzdobu, ale aj o starožitnosti a diela v múzejníctve.

Štúdium reštaurovania a reštaurátorstva zahŕňa umelecké odbory:

  • Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
  • Reštaurovanie knižnej väzby a papiera
  • Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovy.

Absolventi štúdia reštaurovania a reštaurátorstva sú pripravení na samostatnú reštaurátorskú činnosť a pre spoluprácu s ďalšími profesiami na tejto činnosti tým, že si osvojili praktické a teoretické poznatky aj zručnosti z oblasti reštaurovania výtvarných diel a architektúry, založené na vedomostiach z histórie a súčasného stavu v odbore.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá (len doktorandský stupeň).

Stupeň štúdia:

  • reštaurátor bakalár (Bc.)
  • reštaurátor magister umenia (Mgr. art.)
  • reštaurátor doktor umenia (ArtD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.