Štúdium sociológie sa zaoberá históriou sociológie a metodológie sociologického výskumu, doplnené o poznatky zo špeciálnych sociologických disciplín, napr. sociológiou rodiny, sociológiou kultúry a organizácie, sociológiou politiky, atď.

Sociológia patrí medzi sociálne vedy pričom sa zaoberá skúmaním ľudskej spoločnosti a sociálnych skupín. Sociológia býva delená na tri základné odbory:

  • mikrosociológiu – zaoberá sa rodinou
  • mezosociológiu – javmi medzi mikro a makroštruktúrami
  • makrosociológiu – zaoberá sa spoločnosťami, sociálnymi triedami, veľkými organizáciami.

Štúdium sociológie pripravuje absolventov na uplatnenie sa v oblastiach výskumu, v orgánoch štátnej a verejnej správy, v mimovládnom sektore, v podnikateľskej sfére, v marketingu, v masmédiách, atď.

Forma vysokoškolského štúdia sociológie:

  • denná.

Stupeň vysokoškolského štúdia sociológie:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Politológia (1)
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.