Štúdium politológie sa zameriava na štúdium dejín politického myslenia, politický systém, moc a demokraciu, teóriu politických strán a hnutí a občianskych združení, politický proces, volebné systémy, ľudské práva, menšiny v politike, verejnú správu, politickú geografiu.

Politológia je politická veda o inštitucionálnych podobách a procesoch, obsahoch a normatívnych základoch politiky.

Štúdium politológie na fakultách politológie učí absolventov formulovať vlastný postoj k spoločensko-politickým problémom podľa politologických kategórii a zákonitostí, analyzovať politické javy neosobne, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom.

Absolventi štúdia politológie sa uplatnia vo vládne a mimovládne humanitne orientovaných inštitúciach a organizáciach, ako odborníci v politických stranách a v organizáciách tretieho sektora, prípadne redaktori v periodickej tlači, rozhlase a televízii.

Formy vysokoškolského štúdia politológie:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia politológie:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Politológia (1)

1. Politológia - Liberálne štúdiá

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top