Štúdium žurnalistiky sa zaoberá tvorbou spravodajských a publicistických komunikátov, spôsobmi ich stvárňovania v textovej, obrazovej, zvukovej, audiovizuálnej a multimediálnej podobe v jednotlivých médiách.

Žurnalistika alebo novinárstvo je tvorivá činnosť informujúca verejnosť o aktuálnom spoločenskom dianí pomocou masových oznamovacích prostriedkov.

Absolventi štúdia žurnalistiky počas štúdia získajú vedomosti z disciplín aplikovaných na študijný odbor žurnalistika, a to konkrétne z filozofie, psychológie, sociológie, politológie, makroekonómie, medzinárodných vzťahov, kulturológie, štátu a práva, tlačového a autorského práva, žurnalistickej etiky. Taktiež zvládajú osobitosti slovenského jazyka a štylistiky, základy rétoriky a neverbálnej komunikácie.

Forma vysokoškolského štúdia žurnalistiky:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia žurnalistiky:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Politológia (1)
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.