Štúdium ekonómie sa zaoberá výrobou, distribúciou a užívaním bohatstva v ľudskej spoločnosti.

Štúdium ekonómie sa zaoberá:

  • všeobecným ekonomickým prehľadom
  • podnikovou ekonomikou
  • makroekonómiou
  • mikroekonómiou.

Štúdiom získate znalosti v oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.), inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy