Štúdium ekonómie sa zaoberá výrobou, distribúciou a užívaním bohatstva v ľudskej spoločnosti.

Štúdium ekonómie sa zaoberá:

  • všeobecným ekonomickým prehľadom
  • podnikovou ekonomikou
  • makroekonómiou
  • mikroekonómiou.

Štúdiom získate znalosti v oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.), inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top

2. Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislava

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

3. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislava

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy