Štúdium verejnej správy a regionálneho rozvoja zahŕňa základné teoretické vedomosti z ekonómie, práva, sociológie, psychológie, regionálnej ekonomiky a politiky, financií a manažmentu.

V študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj získa absolvent poznatky univerzálneho ekonomického vzdelania ale nadobudne aj vedomosti z riadenia štátu, VÚC, miest a obcí. K štúdiu verejnej správy a regionálneho rozvoja patrí štúdium cudzích jazykov a informatiky.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

2. Medzinárodné a diplomatické štúdia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, magisterské

externé, magisterské

top

3. Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

4. Medzinárodné a diplomatické štúdia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

denné, magisterské

denné, magisterské

top
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy