Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo - štúdium v týchto odboroch je zamerané na verejné financie, daňovníctvo, poisťovníctvo, bankovníctvo a finančné trhy.

Štúdium Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo je určené predovšetkým pre budúcich manažérov a podnikateľov, ktorí chcú porozumieť problematike podnikových financií a finančných stratégií. Absolventi sú pripravení zvládať náročné pozície v bankách, poisťovniach a ostatných inštitúciách finančného sektoru a v orgánoch verejných financií, v oblastiach finančného a manažérskeho účtovníctva, analýz, kontroly, auditu a poradenstva.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.), inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.