Štúdium obchodu a marketingu na obchodnej fakulte a obchodnej akadémii umožňuje absolventom uplatnenie na pozíciach marketingového manažéra, analytika, manažéra nákupu, predaja, produktového manažéra, špecialistov pre obchod, distribúciu, marketingovú komunikáciu.

Obchod a marketing sú neodmysliteľnými súčasťami podnikovej stratégie. Úzko spolu súvisia a preto sa častokrát stretávame s pozíciami vo firmách, ktoré kumulujú tieto činnosti. Obchodné fakulty a obchodné akadémie ponúkajú štúdium obchodu a marketingu v programoch:

  • obchodný manažment
  • marketingový manažment
  • medzinárodný obchod
  • podnikanie v Európskej únii a iné

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top

2. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

3. MBA – štúdium Master of Business Administration

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

4. MBA – štúdium Master of Business Administration

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top

5. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy