Štúdium obchodu a marketingu na obchodnej fakulte a obchodnej akadémii umožňuje absolventom uplatnenie na pozíciach marketingového manažéra, analytika, manažéra nákupu, predaja, produktového manažéra, špecialistov pre obchod, distribúciu, marketingovú komunikáciu.

Obchod a marketing sú neodmysliteľnými súčasťami podnikovej stratégie. Úzko spolu súvisia a preto sa častokrát stretávame s pozíciami vo firmách, ktoré kumulujú tieto činnosti. Obchodné fakulty a obchodné akadémie ponúkajú štúdium obchodu a marketingu v programoch:

  • obchodný manažment
  • marketingový manažment
  • medzinárodný obchod
  • podnikanie v Európskej únii a iné

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...

1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top

2. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

externé, Univerzita tretieho veku

externé, Univerzita tretieho veku

top

3. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na přezkoušení

e-learning, nadstavbové

e-learning, nadstavbové

Video