Štúdium obchodu a marketingu na obchodnej fakulte a obchodnej akadémii umožňuje absolventom uplatnenie na pozíciach marketingového manažéra, analytika, manažéra nákupu, predaja, produktového manažéra, špecialistov pre obchod, distribúciu, marketingovú komunikáciu.

Obchod a marketing sú neodmysliteľnými súčasťami podnikovej stratégie. Úzko spolu súvisia a preto sa častokrát stretávame s pozíciami vo firmách, ktoré kumulujú tieto činnosti. Obchodné fakulty a obchodné akadémie ponúkajú štúdium obchodu a marketingu v programoch:

  • obchodný manažment
  • marketingový manažment
  • medzinárodný obchod
  • podnikanie v Európskej únii a iné

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...

1. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislava

externé, Univerzita tretieho veku

externé, Univerzita tretieho veku

top

2. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top

3. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na přezkoušení

e-learning, nadstavbové

e-learning, nadstavbové

Video