Štúdium obchodu a marketingu na obchodnej fakulte a obchodnej akadémii umožňuje absolventom uplatnenie na pozíciach marketingového manažéra, analytika, manažéra nákupu, predaja, produktového manažéra, špecialistov pre obchod, distribúciu, marketingovú komunikáciu.

Obchod a marketing sú neodmysliteľnými súčasťami podnikovej stratégie. Úzko spolu súvisia a preto sa častokrát stretávame s pozíciami vo firmách, ktoré kumulujú tieto činnosti. Obchodné fakulty a obchodné akadémie ponúkajú štúdium obchodu a marketingu v programoch:

  • obchodný manažment
  • marketingový manažment
  • medzinárodný obchod
  • podnikanie v Európskej únii a iné

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.