Štúdium obchodu a marketingu na obchodnej fakulte a obchodnej akadémii umožňuje absolventom uplatnenie na pozíciach marketingového manažéra, analytika, manažéra nákupu, predaja, produktového manažéra, špecialistov pre obchod, distribúciu, marketingovú komunikáciu.

Obchod a marketing sú neodmysliteľnými súčasťami podnikovej stratégie. Úzko spolu súvisia a preto sa častokrát stretávame s pozíciami vo firmách, ktoré kumulujú tieto činnosti. Obchodné fakulty a obchodné akadémie ponúkajú štúdium obchodu a marketingu v programoch:

  • obchodný manažment
  • marketingový manažment
  • medzinárodný obchod
  • podnikanie v Európskej únii a iné

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

2. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top

3. MBA – štúdium Master of Business Administration

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

4. MBA – štúdium Master of Business Administration

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top

5. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislava

externé, Univerzita tretieho veku

externé, Univerzita tretieho veku

top

6. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy