Štúdium účtovníctva zahŕňa vedomosti z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva a iné.

Odbor účtovníctvo pripravuje absolventov zvládnuť problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných disciplín.

Vysokoškolské štúdium účtovníctva sa môže špecializovať na:

  • účtovníctvo a audítorstvo
  • účtovníctvo a finančné riadenie.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...

1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top

2. Maturita bez studia

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, štvorročné

e-learning, štvorročné

Video

3. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na přezkoušení

e-learning, nadstavbové

e-learning, nadstavbové

Video