Štúdium účtovníctva zahŕňa vedomosti z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva a iné.

Odbor účtovníctvo pripravuje absolventov zvládnuť problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných disciplín.

Vysokoškolské štúdium účtovníctva sa môže špecializovať na:

  • účtovníctvo a audítorstvo
  • účtovníctvo a finančné riadenie.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy