Štúdium účtovníctva zahŕňa vedomosti z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva a iné.

Odbor účtovníctvo pripravuje absolventov zvládnuť problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných disciplín.

Vysokoškolské štúdium účtovníctva sa môže špecializovať na:

  • účtovníctvo a audítorstvo
  • účtovníctvo a finančné riadenie.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.