Štúdium finančného manažmentu zahŕňa základné poznatky z oblasti národohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu ale aj primerané poznatky z matematiky, účtovníctva, informatiky a psychológie.

Finančný manažment a štúdium finančného manažmentu sa zameriava na získavanie základného povedomia o podnikových financiách, ďalej plánovaní a investičnom rozhodovaní, kontroly a meraní výkonnosti podniku. Absolventi sa zoznámia s princípmi finančného riadenia a významom majetkovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie, so základnými postupmi riadenia cash-flow a likvidity firmy a metódy ich analýzy a hodnotenia..

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.), inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.