Ľudské zdroje a personálny manažment - štúdium tohto odboru zahŕňa manažment ľudských zdrojov, organizačné správanie, strategický manažment a finančný manažment.

Štúdium Ľudské zdroje a personálny manažment obsahuje dôkladné teoretické vedomosti z ekonomických, sociálnych a humanitných vied o zákonitostiach rozvoja ľudského potenciálu ako aj konkrétnej osobnosti a jej tvorivosti a schopnosti učiť sa, získavať a analyzovať informácie, nové vedomosti a zručnosti, tvorivo pracovať a komunikovať s inými ľuďmi. Štúdium je doplnené o teoretické vedomosti z psychológie a sociológie, správania sa ľudí v sociálnych skupinách, pracovných tímoch, v štátnych, verejno-správnych a neziskových organizáciách, o vedomosti z oblasti personálnej práce, psychológie, sociológie, sociálnej psychológie.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. MBA – štúdium Master of Business Administration

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top

2. MBA – štúdium Master of Business Administration

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

3. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy