Štúdium v odbore manažment obsahuje štyri hlavné oblasti: manažment ľudských zdrojov, obchod, marketing a psychológia obchodu, manažérska informatika, manažment turizmu a hotelierstva.

Fakulta manažmentu, škola manažmentu, štúdium v odbore manažment zahŕňa predmety s obsahom plánovania, organizovania, riadenia ľudských zdrojov, vedenia a kontroly, rozvojom efektívnosti tímov, formovaním organizačnej štruktúry a aspektmi manažmentu. Niektoré fakulty v štúdiu v odbore manažment ponúkajú aj problematiku ľudských zdrojov, obchodu, marketingu a psychológie obchodu, prípadne environmentálny manažment a manažment turizmu a hotelierstva.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. MBA Management, organizácia a riadenie

Business Institut EDU a.s.
Bratislava

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

3. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

4. MBA – štúdium Master of Business Administration

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

5. MBA Strategický management (online)

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

7. Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislava

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

8. MBA – štúdium Master of Business Administration

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top

9. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislava

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

10. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

11. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

12. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top

13. MBA Strategický management

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

14. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

15. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy