Štúdium v odbore manažment obsahuje štyri hlavné oblasti: manažment ľudských zdrojov, obchod, marketing a psychológia obchodu, manažérska informatika, manažment turizmu a hotelierstva.

Fakulta manažmentu, škola manažmentu, štúdium v odbore manažment zahŕňa predmety s obsahom plánovania, organizovania, riadenia ľudských zdrojov, vedenia a kontroly, rozvojom efektívnosti tímov, formovaním organizačnej štruktúry a aspektmi manažmentu. Niektoré fakulty v štúdiu v odbore manažment ponúkajú aj problematiku ľudských zdrojov, obchodu, marketingu a psychológie obchodu, prípadne environmentálny manažment a manažment turizmu a hotelierstva.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...

1. MBA Strategický management (online)

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

3. MBA Management, organizácia a riadenie

Business Institut EDU a.s.
Bratislava

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

4. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

5. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

7. MBA Strategický management

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

8. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

9. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA