Verejná ekonomika a služby zahŕňa štúdium verejnej ekonomiky zamerané na progresívnu problematiku verejnej ekonomiky, verejných služieb a verejných financií.

Štúdium verejnej ekonomiky a služieb ponúka vzdelanie v oblasti ekonómie, riadenia podniku, účtovníctva, manažmentu a marketingu, práva, cudzích jazykov a informačných technológii. Absolventi štúdiom verejnej ekonomiky a služieb získajú vedomosti v oblasti riadenia štátu, VÚC, miest a obcí, verejných financií, verejnej politiky a ekonomiky.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.), inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.