Predmetom štúdia právnej vedy sú právne javy, z ktorých základným je právo samé ako normatívny systém. K právnym javom prináležia aj právne vzťahy a subjektívne práva a povinnosti.

Štúdium Právne vedy zahŕňa aj vznik práva v spoločnosti, tvorbu práva ako normatívneho systému a spoločenské pôsobenie práva, chovanie človeka podľa práva, prípadne proti právu, právne informácie atď.

Absolventi štúdia právnych vied sa uplatnia v závislosti od študijného odboru napr. vo verejnej správe, štátnej správe, samospráve, vo verejnoprávnych inštitúciách, majú predpoklady pre prácu v európskych a medzinárodných inštitúciách, zahraničných firmách a iné.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.