Štúdium v odbore ekonomické vedy zahŕňa národohospodársku náuku a podnikovohospodársku náuku.

Ekonomická veda skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov, ďalej skúma ekonomické vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony, a to prevažne na základe metriky.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandské (Dr.), postgraduálne (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.