Štúdium fyziky a biofyziky sa zaoberá transformáciami energie v priestoročase a vlastnosťami jej foriem a prejavov, akými sú napríklad hmota a jej pohyb, náboj a tiež sila, ktorou hmota medzi sebou pôsobí.

Fyzika patrí k najstarším akademickým disciplínam pôsobiacich v ľudskej kultúre. Zaoberá sa štúdiom správania a vlastností hmoty v najširšom zmysle slova.

Absolventi štúdia fyziky a biofyziky majú znalosti ako skúmať živé systémy z fyzikálneho a fyzikálnochemického hľadiska, taktiež získajú vedomosti zo všeobecných princípov materiálneho sveta, ich pochopenia, objavovania a praktického aplikovania.

Absolventi štúdia fyziky a biofyziky vykonávajú profesiu fyzik, kde využívajú vedomosti zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z matematických a informatických vedných odborov a v rámci širšieho vedného základu aj z chémie, biológie a hraničných disciplín.

Forma VŠ štúdia fyziky a biofyziky:

  • denná.

Stupeň VŠ štúdia fyziky a biofyziky:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.