Štúdium chémie na chemických školách sa zaoberá zložením látok, ich vlastností a interakcií, taktiež chemickými reakciami a chemickými dejmi.

Chémia patrí k prírodným vedám, občas sa nazýva aj „centrálna veda“, pretože spája a skúma spojenie s ostatnými prírodnými vedami, akými sú fyzika, materiálová veda, nanotechnológia, biológia, farmácia, bioinformatika i geológia.

Štúdium chémie je možné absolvovať na stredných odborných školách chemických, a ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole, fakulte prírodných vied.

Vyššie odborné štúdium chémie sa organizuje dennou alebo externou formou štúdia. Externá forma štúdia môže byť večerná alebo diaľková.

Absolventi vysokoškolského štúdia chémie majú široké uplatnenie v oblasti chemickej informatiky, monitoringu životného prostredia a spracovania patentov. Taktiež sú pripravení kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru vyskytujúce sa v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Sú pripravení realizovať výskumné a vývojové programy v inštitúciách akademického, rezortného a podnikového charakteru, atď.

Forma VŠ štúdia chémie:

  • denná.

Stupeň VŠ štúdia chémie:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžinierský (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.