Štúdium vedných odborov geológie, hydrológie a mineralógie sa zaoberá zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, a tiež aj procesmi, ktoré ju tvoria.

Geológia sa zaoberá vyhľadávaním a ťažbou nerastných surovín ako ropa, uhlie, rudy kovov, nerudné materiály, prevenciou znečistenia podzemných vôd alebo predchádzaniu zosuvom pôdy. Hydrológia sa zaoberá vodou na Zemi vo všetkých jej skupenstvách a skúma zákonitosti časového a priestorového rozdelenia a obehu vody na Zemi, jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. Mineralógia skúma vlastnosti, zloženie a podmienky vzniku minerálov a aj ich geografické rozšírenie a použitie.

Absolventi štúdií geológie, hydrológie a mineralógie majú uplatnenie vykonávať profesie podľa odborného zamerania.

Forma študijného odboru geológie, hydrológie a mineralógie:

  • denná.

Stupeň študijného odboru geológie, hydrológie a mineralógie:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.