Štúdium v odbore botaniky na fakultách prírodných vied sa zaoberá životom rastlinných organizmov.

Botanika alebo zriedkavo fytológia je prírodná veda patriaca do biologického vedného systému, skúma tú časť prírody, ktorú označujeme termínom flóra, čiže rastliny a všetko čo s nimi súvisí.

Absolventi štúdia botaniky na prírodovedeckých fakultách uplatnia svoje vedomosti v poľnohospodár­stve, záhradníctve, lesníctve, pri ochrane fytogenofondu, ochrane a manažmente prírody, a tiež aj ochrane a tvorbe životného prostredia.

Forma študijného odboru botanika:

  • denná.

Stupeň študijného odboru botanika:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.