Štúdium mikrobiológie sa zoberá jednobunkovými mikroorganizmami, nebunkovými organizmami a subvírovými patogénmi, ich životom, vlastnosťami, činnosťami, ich významom pre život rastlín, zvierat a ľudí.

Štúdium mikrobiológie – pre metódy štúdia mikroorganizmov je spoločné a charakteristické to, že na rozdiel od rastlín a živočíchov sa spravidla neštudujú vlastnosti jedného jedinca, avšak vlastnosti celej populácie daného biologického druhu.

Absolventi štúdia mikrobiológie sa môžu uplatniť v základnom výskume na VŠ a ústavoch SAV, v aplikovanom výskume a vývoji na rezortných pracoviskách mikrobiologického zamerania v zdravotníctve, agropotravinárskom komplexe, farmaceutickom priemysle a v diagnostických laboratóriách, biotechnológiách a v ochrane životného prostredia.

Forma VŠ štúdia mikrobiológie:

  • denná.

Stupeň VŠ štúdia mikrobiológie:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top