Štúdium na fakulte architektúry sa delí na odbory - architektúra a urbanizmus a záhradná a krajinná architektúra.

Architektúra patrí k vedným odborom a umeniu, pričom sa zaoberá navrhovaním a stavbou budov a objektov, pamätníkov, rôznych architektonických doplnkov, estetikou okolia, urbanizmom.

Absolventi študijného odboru architektúra a urbanizmus sú pripravení zvládnuť koordináciu estetických, technických a konštrukčných, ekonomických, ale aj ekologických a spoločenských požiadaviek na výstavbu, patrí sem aj príprava, návrh a projektová činnosť.

Absolventi študijného odboru krajinná a záhradná architektúra získajú vedomosti o nástrojoch krajinnej a záhradnej architektúry a krajinného plánovania, o sortimente okrasných rastlín, krajinnej infraštruktúre a základných technológiách realizácie krajinno-architektonic­kých diel.

Forma vysokoškolského štúdia architektúry:

  • denná.

Stupeň vysokoškolského štúdia architektúry:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.