Štúdium strojárstva na strojníckej škole sa zaoberá poznatkami o strojoch, ich funkcii a ich výrobe, o aplikácii fyzikálnych princípov na analýzu, výrobu a údržbu strojných zariadení a iné.

Strojárstvo je priemyselné odvetvie, v ktorom sa využívajú poznatky z mechaniky, kinematiky, termodynamiky a energetiky.

Stredoškolské štúdium na strojníckych priemyslovkách a odborných školách je zamerané na prípravu absolventov, ktorí sa uplatnia v strojárskych podnikoch, sú schopných samostatne vykonávať práce konštrukčného, technologického, prevádzkového, riadiaceho charakteru v závislosti od absolvovaného odborného zamerania. Štúdium končí maturitou.

Vysokoškolské štúdium na Strojníckych fakultách pripravuje absolventov vedieť analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť všeobecného strojárstva, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia a iné podľa odborného zamerania.

Forma vysokoškolského štúdia :

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia :

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.