Štúdium odboru Stavebníctva na stavebnej škola zahŕňa odbory: staviteľstvo, technické a informatické služby v stavebníctve, geodézia, kartografia a kataster.

Stavebníctvo je hospodárske odvetvie zaoberajúce sa výstavbou a vykonávaním i riadením stavebnej a obchodnej činnosti.

Stredoškolské štúdium stavebníctva ponúkajú na Slovensku stredné odborné školy stavebné a stavebné priemyslovky. Štúdium končí maturitnou skúškou a podľa odborného zamerania sú pripravení pracovať ako pracovníci v technicko-hospodárskych a priemyselných odvetviach národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore.

Stavebné fakulty ponúkajú rôzne štúdijné odbory, absolventi odboru Stavebníctvo vedia pripravovať a riadiť výstavbu zložitých pozemných, inžinierskych a vodných stavieb, výrobu stavebných materiálov a dielcov, riadiť stavebnú firmu, vykonávať výskum, analýzu a implementáciu rozsiahlych riešení súvisiacich s navrhovaním, zhotovovaním a riadením stavieb.

Forma vysokoškolského štúdia v odbore Stavebníctvo:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia v odbore Stavebníctvo:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.