Štúdium chemickej technológie je zamerané na výrobu chemických látok, prípravu aplikovaného výskumu, návrhu a optimalizácie chemických a potravinárskych výrob.

Pod chemické technológie patrí konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie.

Absolventi štúdia na Chemicko technologickej fakulte získajú vedomosti o zákonitosti chemických reakcií a štruktúry materiálov, ktoré môžu využiť pri optimalizácii a modelovaní procesov s využitím výpočtovej techniky, aplikujú nové poznatky výskumu v praxi, analyzujú technologické problémy a predkladajú riešenia. Absolventi študijného programu Medicínska chémia získajú základný prehľad o vývoji a účinku liečiv, rôzne metódy analytickej kontroly procesov, kvality materiálov a výrobkov, a tiež bezpečnostné aj zdravotné riziká chemických látok.

Forma vysokoškolského štúdia na fakulte chemickej technológie:

  • denná.

Stupeň vysokoškolského štúdia na fakulte chemickej technológie:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.