Štúdium potravinárstva na potravinárskych školách sa zaoberá vedomosťami o spracovaní poľnohospodárskych výrobkov, výrobou potravín, výživou a ochranou zdravia, hodnotením potravín, rozvojom výživových prostriedkov a doplnkov.

Odbor Potravinárstvo na Slovenku je možné študovať aj na strednej odbornej škole potravinárskej, stredoškolské štúdium končí maturitnou skúškou a žiaci sú podľa odborného vzdelania pripravení na výkon povolania v potravinárskej výrobe, prípadne pokračujú v ďalšom štúdiu na fakultách potravinárstva.

Vysokoškolský štúdijný odbor Potravinárstvo vychováva odborníkov predovšetkým pre výrobné podniky potravinárskeho priemyslu, pre kontrolné a inšpekčné inštitúcie, pre obchod alebo štátnu správu. Absolventi majú predpoklady pre sledovanie a riadenie hygienických podmienok a princípov vo výrobe a tiež pre aplikáciu princípov zdravej výživy pri vývoji nových alebo inovovaných výrobkov.

Forma vysokoškolského štúdia na Fakulte potravinárstva:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte potravinárstva:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.