Štúdium na drevárskej fakulte má rôzne štúdijné programy ako sú dizajn nábytku, drevárske inžinierstvo, procesy výroby drevárskych výrobkov, technológiu spracovania dreva a biomasy a iné.

študijnom odbore Drevárstvo absolventi získavajú znalosti súvisiace so spracovaním dreva a tvorby drevárskych výrobkov, vedia aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje v technológiách spracovania dreva a v konštrukciách drevárskych výrobkov.

Absolventi odboru Drevárstvo nachádzajú uplatnenie pri riadení a kontrole zložitých technologických procesov, ich kreatívnom rozvíjaní, pri konštruovaní a tvorbe nových produktov, pri výrobe kompozitných drevných materiálov, pri projektovaní a konštruovaní výrobkov a stavieb z dreva a inde.

Forma vysokoškolského štúdia na Drevárskej fakulte:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia na Drevárskej fakulte:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.