Štúdium dopravy na technických univerzitách sa zaoberá dopravnými strojmi a zariadeniami, dopravnou a manipulačnou technikou, logistikou a dopravnými službami.

Doprava predstavuje úmyselný pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť dopravných zariadení a tiež predstavuje odvetvie národného hospodárstva zabezpečujúce prepravu.

Štúdium na dopravných fakultách je spravidla v dvoch odboroch:

  • logistika
  • dopravné stroje a zariadenia.

Absolventi štúdia Logistika sú pripravení pracovať ako operátori veľkých výrobných strojov a výrobných liniek, plánovači, prevádzkoví logistici, manažéri v skladovom hospodárstve, doprave, príprave výroby, výrobných procesoch, v distribúcii tovarov, údržbe systémov, službách a podobne. Absolventi štúdia Dopravné stroje a zariadenia majú vedomosti z oblasti teórie, konštruovania a stavby dopravných a manipulačných zariadení, stavebných strojov a poľnohospodárskych strojov. Majú poznatky z oblasti projektovania logistických systémov, ako je riadenie a regulácia materiálových tokov, skladové hospodárstvo, systémové riešenie manipulácie s materiálom a z nasadenia mobilných pracovných strojov.

Forma vysokoškolského štúdia dopravy:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia dopravy:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.