Štúdium poľnohospodárstva predstavuje poznatky o obrábaní pôdy, pestovaní kultúrnych plodín a chove hospodárskych zvierat.

Poľnohospodárske školy a fakulty ponúkajú zaujímavé štúdia v oblasti poľnohospodárstva, napr. poľnohospodársky manažment, agroturistika, starostlivosť o hospodárske zvieratá, kynológia, produkcia potravín, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, atď.

Absolventi poľnohospodárskych štúdií sú kvalifikovaní pracovníci pripravení podľa zamerania pracovať v príslušnom odvetví hospodárstva a podieľajú sa pri príprave, technologickom a ekonomickom zabezpečení a riadení poľnohospodárskej výroby, základnej úpravy a spracovania výrobkov a môžu vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní rôznych služieb.

Poľnohospodárske štúdium môžete získať na stredných odborných školách s ukončenou maturitnou skúškou, prípadne pokračovať v štúdiu na univerzite, poľnohospodárskej fakulte.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.