Štúdium lesníctva sa zoberá lesným hospodárstvom, konkrétne získavaním vedomostí, poznatkov z biologických, technických a ekonomických disciplín všeobecného a lesníckeho charakteru.

Lesníctvo predstavuje súhrn poznatkov týkajúcich sa lesa, aj lesného hospodárstva. Štúdium lesníctva sa zaoberá výsadbou a pestovaním lesov a ich kultúr, a ťažbou dreva.

Absolventi lesníckych škôl získajú vedomostí ako obhospodarovať les, robiť opatrenia pri výskyte havárií, rozpoznať a triediť surové drevo, chovať zvieratá a ich využitie v lesníctve, atď. Uplatňujú sa v štátnych a súkromných subjektoch a firmách prvotného spracovania dreva, ap.

Štúdium lesníctva ponúkajú stredné odborné školy – štúdium končí maturitnou skúškou, a vysoké školy.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.