Štúdium veterinárske vedy sa zaoberá chorobnosťou a liečením zvierat, ale aj hygienickou neškodnosťou potravín a tiež surovín živočíšneho pôvodu.

Veterinárna škola a veterinárna fakulta ponúkajú štúdium zamerané na prípravu kvalifikovaných technicko-hospodárskych pracovníkov v poľnohospodárstve a veterinárstve. Obsah a štruktúra poskytuje rozsiahly odborný profil, čo je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať riadiace, odborné a technické činnosti v odvetví veterinárskych vied a veterinárneho zdravotníctva a hygieny.

Štúdium veterinárskych vied ponúkajú stredné odborné školy, štúdium je ukončené maturitou. Absolventi maturitného štúdia môžu pokračovať v štúdiu na veterinárskych fakultách v odboroch: bezpečnosť krmív a potravín, kynológia, hypoterapia, farmácia, všeobecné veterinárske lekárstvo, atď.

Formy VŠ štúdia:

  • denná.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.) – niektoré odbory
  • doktor veterinárneho lekárstva (MVDr.)
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.