Štúdium medicíny na lekárskych fakultách a univerzitách prináša študentom znalosti o chorobách, ich príčinách, o prevencii, liečbe, terapii a prejavoch chorôb, ale aj poznatky o zdravom funkčnom stave.

Štúdium na lekárskych fakultách je rozdelené na viaceré študijné programy podľa širokého spektra medicínskych disciplín.

Absolventi štúdia medicíny ovládajú teoretické, predklinické a klinické odbory a majú osvojené základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy, ktoré sú schopní uplatňovať vo svojom povolaní tak, aby chápali existenciu aj význam súvislostí medzi klinickou medicínou a jej vedeckým základom. Sú pripravení zabezpečovať zdravotnícku starostlivosť na príslušnej úrovni.

Formy vysokoškolského štúdia lekárstva:

  • denná.

Stupeň vysokoškolského štúdia lekárstva:

  • doktor všeobecného lekárstva (MUDr.)
  • doktor zubného lekárstva (MDDr.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top