Štúdium cestovného ruchu sa zaoberá vedomosťami z oblasti odborov, v ktorých sa cestovný ruch uskutočňuje, čiže z ekonomiky a kontrolingu v podnikoch cestovného ruchu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu, práva a integračných procesov v cestovnom ruchu, ale aj manažérskej komunikácie.

Cestovný ruch je odvetvím hospodárstva, ktoré predstavuje spojenie rôznych služieb do uceleného produktu a zahŕňa formy cestovania doma aj v zahraničí za účelom oddychu, rekreácie, poznávania, zábavou, kultúrou a športom.

Štúdium cestovného ruchu pripraví absolventov ovládať problematiku služieb a ekonomiku podnikov cestovného ruchu, ovládať produkty a programy cestovného ruchu, ako aj viesť organizovať a pracovný kolektív, riadiť obchodnoprevádzkové procesy v podnikoch služieb cestovného ruchu, atď.

Hotelové akadémie a hotelové školy ponúkajú päťročné denné štúdium, ktoré končí maturitou, prípadne štvorročné denné štúdium v odbore Cestovný ruch. Ďalej je možné pokračovať v dennom alebo externom nadstavbovom štúdiu na hotelovej akadémii.

Formy vysokoškolského štúdia cestovného ruchu:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia cestovného ruchu:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.), inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.