Štúdium na športovej škole, fakulte telovýchovy je zamerané na šport a zdravie, rekreáciu, učiteľstvo telesnej výchovy, trénerstvo a športový manažment.

Šport je uskutočňovaná forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa, a to pre súťaženie, vlastné potešenie, dosiahnutie dokonalosti alebo vývoj zručnosti. Televýchova alebo telesná výchova predstavuje všestranné rozvíjanie a upevňovanie si zdravia, zdokonaľovanie pohybových schopnosti a zvyšovanie telesnej zdatnosti.

Absolventi štúdia na fakultách telovýchovy získavajú vedomosti, s ktorými sa podľa zamerania uplatnia ako odborníci príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu športovej činnosti, riadiaci odborníci pri organizovaní, realizácii a vyhodnocovaní športovej prípravy, môžu tvoriť a realizovať pohybové programy na udržanie zdravia, pôsobiť ako učiteľ telesnej výchovy, a iné.

Formy vysokoškolského štúdia na fakulte telovýchovy:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia na fakulte telovýchovy:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.