Štúdium dopravy sa zameriava na problematiku dopravy, technologické a ekonomické problémy dopravných systémov, na dopravné prostriedky a technológie, znalosti informačných technológií, na ekonomiku dopravy a zásady bezpečnosti a kvality.

Doprava môže byť rozdelená podľa viacerých kritérií:

  • podľa predmetu – osobná, nákladná
  • podľa druhu dopravnej cesty – cestná, železničná, letecká a vodná
  • podľa rozsahu – vnútroštátna, medzinárodná.

Štúdium dopravy na stredných dopravných školách a fakultách dopravy vysokých škôl pripravuje absolventov podľa zamerania na vykonávanie odborných funkcií v každej oblasti dopravy s úmyslom zabezpečenia čo najlepšieho výsledku dopravného procesu.

Stredné odborné školy dopravné a dopravné akadémie ponúkajú:

  • denné štvorročné štúdia, ktoré končia maturitou,
  • nadstavbové denné a kombinované štúdium, v dĺžke trvania 2 až 3 roky.

Forma vysokoškolského štúdia na fakultách dopravy:

  • denná
  • externá.

Stupeň vysokoškolského štúdia na fakultách dopravy:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.