Štúdium bezpečnostnej služby sa zameriava na prípravu odborníkov poskytujúcich služby bezpečnostnej ochrany hmotného aj nehmotného majetku občanov, fyzických a právnických osôb, obcí a štátu.

Študijný odbor bezpečnostná služba pripraví študentov na zvládanie problematiky riadenia bezpečnosti v organizáciách a naučí ich základné znalosti z oblasti princípov činnosti technických prostriedkov ochrany a legislatívy, zároveň sú spôsobilí vykonávať profesiu bezpečnostných a riadiacich pracovníkov, ktorá poskytuje služby ochrany osôb a majetku a riadiacich pracovníkov a špecialistov.

Absolventi štúdia bezpečnostnej služby nájdu uplatnenie na manažérskych pozíciach a to v súkromnej bezpečnostnej službe, policajnom zbore, obecnej polícii, ale aj ako bezpečnostní manažéri vo firmách.

Formy štúdia bezpečnostnej služby:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia bezpečnostnej služby:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.