Štúdium na vojenskej akadémii a policajnej akadémii je zamerané na bezpečnostnoprávnu ochranu osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe, na bezpečnosť a obranu štátu, informačné systémy, výzbroj a techniku ozbrojených síl.

Vojenská škola a vojenská akadémia podľa študijných odborov pripravuje absolventov aby získali vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti teoretických základov, prevádzky a riadenia vojenských spojovacích a informačných systémov, boli schopní riešiť otázky obrany a vnútornej bezpečnosti obrany štátu a pri plnení medzinárodných bezpečnostných záväzkov štátu v zahraničí a na výkon prevádzkových a nižších riadiacich funkcií v oblasti výzbroje a techniky strojárskeho a elektrotechnického zamerania v organizačných zložkách riadenia a velenia rezortu obrany

Akadémia policajného zboru pripravuje kvalifikovaných a odborne zdatných profesionálov, ktorí sa uplatňujú v Policajnom zbore SR, na Ministerstve vnútra, štátnych a súkromných bezpečnostných službách.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.), inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.