Štúdium počítačového inžinierstva je založené na získaní rozsiahlej škály teoretických znalostí v oblasti matematiky, fyziky, merania, logických systémov, elektroniky, aj architektúry počítačov a počítačových sietí, všeobecnej informatiky, programovania a operačných systémov.

Počítačové inžinierstvo sa uplatňuje vo výskumných a vývojových inštitúciách zameraných na oblasť počítačových systémov ako riešiteľ komplexných projektov.

Absolventi štúdia počítačového inžinierstva nachádzajú uplatnenie pri projektovaní počítačových systémov a sietí, vývoji číslicových systémov, systémov programovaní a prevádzke a riadení počítačových systémov. Riešia úlohy spojené s realizáciou číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných zákazníckych obvodov. Môžu nájsť uplatnenie na pozícii návrhára, konštruktéra, príp. technológa v procese vývoja a výroby riadiacich, meracích a diagnostických systémov.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.