Štúdium hospodárskej informatiky sa zaoberá metódami spoločenských vied, hlavne sociológie a psychológie a iných disciplín, napr. kybernetikou, teóriou systémov a komunikačných technológií v oblasti výskumu a výučby.

Hospodárska informatika je veda o návrhu, vývoji a využití informačných systémov v podnikoch, v podnikaní a vo verejnej správe. Štúdiom hospodárskej informatiky absolventi získajú skúsenosti v strategickom IT poradenstve, na riadiacej pozícii v priemysle, ale aj v seniorských IT pozíciach.

Formy štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • doktorandský (Dr.), postgraduálny (PhD.).
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.