Štúdium biotechnológie na prírodovedeckých fakultách sa zaoberá zákonitosťami chovania sa biologických systémov pod vplyvom exogénnych i endogénnych faktorov.

Biotechnológia je akákoľvek technológia, ktorá využíva biologické systémy, živé organizmy alebo ich deriváty na výrobu alebo na úpravu výrobkov alebo procesov na špecifické použitie. Študenti odboru biotechnológie na fakultách prírodných vied získavajú znalosti, ktoré môžu využiť pre riadenie biotechnologických procesov v konkrétnych podmienkach jednotlivých výrob v chemickom a potravinárskom rezorte priemyslu, v environmentálnych technológiách a poľnohospodárstve.

Absolventi štúdia biotechnológie sú pripravení využívať biosystémy a GMO pri riešení rôznych problémov v odvetviach hospodárstva, tiež pri biologizácii a ekologizácii technológií, ďalej sú schopní vykonávať prípravu biologických systémov k technologickým účelom a samostatne riešiť dielčie operácie.

Formy študijného odboru biotechnológia:

  • denná.

Stupeň študijného odboru biotechnológia:

  • bakalársky (Bc.)
Viac...

1. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

2. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top