Štúdium v odbore sociálne vedy patrí medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou, ktoré sú veľmi často vo vyspelých štátoch využívané mimo iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva.

Odbor sociálne vedy patrí k spoločenským vedám, kde okrem iného zaraďujeme aj:

 • sociológiu
 • politológiu
 • verejnú správu
 • psychológiu
 • sociálnu prácu
 • sociálnu antropológiu
 • sociálne služby a poradenstvo
 • žurnalistiku.

Štúdium v odbore sociálnych vied podľa zamerania pripravuje kvalifikovaných odborníkov na výkon povolania vo vybranom odbore a to v súkromných sférach ale aj v štátnych zariadeniach, verejnej správe, atď.

Formy vysokoškolského štúdia sociálnych vied:

 • denná.

Stupeň vysokoškolského štúdia sociálnych vied:

 • bakalársky (Bc.)
 • magisterský (Mgr.)
 • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Politológia (1) Psychológia (1)
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.