Štúdium správneho práva sa zaoberá predmetom a systémom správneho práva a jeho postavením, administratívno-právnou zodpovednosťou vo verejnej správe, vymedzením správnej vedy a jej vzťahu k správnemu právu a správnym súdnictvom.

Správne právo je osobitné odvetvie slovenského verejného práva a zahŕňa verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratív­noprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom.

Absolventi štúdia správneho práva sa uplatnia vo verejnej správe, ktorej základnými zložkami sú štátna správa, územná a záujmová samospráva.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.