Štúdium obchodného a finančného práva poskytuje študentom znalosti o problematike obchodného práva a schopnosti správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy, zorientovať sa v oblasti rozpočtového práva, bankovníctva, poisťovníctva, colníctva a devízového práva.

Štúdium obchodného a finančného práva na právnických fakultách okrem iného zahŕňa vedomosti o predpisoch upravujúcich postavenie podnikateľov, obchodných záväzkoch, vzťahoch súvisiacich s podnikaním a o právnych normách upravujúcich finančnoprávne vzťahy pri získavaní, zhromažďovaní a používaní finančných prostriedkov štátnymi orgánmi.

Formy štúdia obchodného a finančného práva:

  • denná
  • externá.

Stupeň štúdia obchodného a finančného práva:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

2. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top